Tiên Tuyệt

Tiên Tuyệt


Nếu trời cao đã cho ta cơ hội, vậy ta sẽ....
Tu luyện công pháp hùng mạnh nhất,
Sử dụng Thần phù tốt nhất,
Cướp lấy bảo tàng lớn nhất,
Hội ngộ với giai nhân xinh đẹp nhất.


Danh Sách Chương