Tiên Nghịch

Tiên Nghịch


Vương Lâm là một thiếu niên bình thường, may mắn được bái nhập vào một môn phái tu tiên xuống dốc của Triệu quốc, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được một "Thần Bí Hạt Châu".

Lời Tác Giả: "Tôi làm chính là một tiểu nhân vật không cam lòng vận mệnh, cùng thiên tranh, cùng mệnh đấu, một đường gồ ghề đi ra cố sự, cố sự lý có ta thiếu niên tự cho mình siêu phàm, có ta thanh niên nhấp nhô kinh lịch, cũng có của ta trung niên cảm thán tang thương. Vương Lâm thành công, phía sau nỗ l
ực rất nhiều, ngăn nắp quần áo hạ, cất dấu thuộc về hắn nỗ lực." xem thêm


Danh Sách Chương