Thiên Tôn Trùng Sinh

Thiên Tôn Trùng Sinh
  • Tác Giả: Kavy
  • Số Chương: 608 chương
  • Thể Loại: Tiên Hiệp
  • Tình Trạng: Đã hoàn thành


Tại Tiên Giới, Đại La Thiên Cung.

Một thanh niên anh tuấn mặc đạo bào, ngồi xếp bằng tại đại điện. Thanh niên mi tâm lóe ra một đạm kim sắc phù ấn.

Đây chính là một trong ngũ đại Thiên Tôn của Tiên Giới Đại La Thiên Tôn, cũng là truyền kỳ nhiều năm nhất trên Tiên Giới trở thành tối cao Thiên Tôn!

Đại La Thiên Tôn, từ nhân gian phi thăng lên Tiên Giới, trăm năm tu thành Thiên Tiên, nghìn năm đạt được Kim Tiên, vạn năm đột phá Đại La Kim Tiên, sau cùng Cửu Thiên Huyền Tiên, La Thiên Thượng Tiên, Tiên Quân, Tiên Đế một
ường thẳng tiến cuối cùng đột phá Thiên Tôn thì tu luyện không đến mười vạn năm! xem thêm


Danh Sách Chương