Ngã Dục Phong Thiên

Ngã Dục Phong Thiên


Nếu ta muốn có, thiên không thể không.
Nếu ta muốn không, thiên không được có.

Truyện kể về thư sinh Mạnh Hạo, ba năm liền không đỗ khoa cử. Sau một lần cơ duyên bị một vị sư tỷ sinh đẹp đưa vào Kháo Sơn tông và bắt đầu tu tiên từ đây.

Con đường tu tiên của thư sinh Mạnh Hạo gặp biết bao nguy hiểm, lại nhận được cơ duyên. gặp được hồng nhan, được hai sủng vật thần bí nhận làm chủ nhân và nhiều tình huống hài hước xuyên xuốt bộ truyện.


Danh Sách Chương