Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung


Tiêu viêm - Từ một thiên tài trong tu luyện bỗng chốc trở thành phế vật. Bị cả gia tộc xỉ nhục, bị vị hôn thê từ hôn.
Chỉ có một chiếc nhẫn là di vật của mẫu thân để lại, và chiếc nhẫn này đã làm thay đổi cuộc đời của một Thiên tài phế vật Tiêu Viêm.


Danh Sách Chương